Alakır Nehri'ndeki hukuksuzluğa karşı

Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne,

Antalya 1. İdare Mahkemesinde görülmekte olan 2010/260 esas nolu davanın 10/10/2011 tarihli 'yürütmeyi durdurma' kararının uygulanmadığı ve davalı şirketin dava konusu olan işlemlerine devam ettiğini tespit ettiğimizden dolayı, anayasanın 138.maddesi gereği mahkeme kararlarına uymanın hukuk devletinin kesin bir gereği oldugu, aksi durumun TCK' nın 257/2 gereğince suç oldugu, diğer yandan yargı kararını yerine getirmeyenlerin tazminat sorumluluğunun doğduğunu bildirip, tarafınıza tebliğ edilen mahkeme kararının gereğinin derhal yerine getirilmesi, aksi halde suç duyurusunda bulunulacağı, mahkeme kararını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında tazminat davası açılacağına dair bilgi edinmenizi arz ederiz.