Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Logo Değişimi İsteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na,
Ankara

Mesleğimizin sembolünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logosundan kaldırılması meslek camiamızda hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu kararda etkisi olanları tekrar kararı değerlendirmeye davet ediyoruz. Bu uygulama Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı içinde sağlık hizmeti veren veteriner hekimlerin yıllardır dışlanmasının bir tezahürü ve bu amaçla uygulamaya konuyor ise diğer mesleklerin taasubu altında hekimlik hizmetlerinin sağlıklı sürdürülemeyeceği bilinmelidir. Yıllardır dile getirdiğimiz gibi özerk yapılı bir veteriner teşkilatı kurulmadıkça etkin bir hizmet verilmesi mümkün görülmemektedir.

AB de örneklerinin görüldüğü özerk bir veteriner servisinin ülkemizde de yapılandırılarak serbest veteriner hekimlik hizmetleriyle koordinasyonun sağlanmasının ülkemiz yararına olacağı düşüncesiyle bu alanda bakanlığınızca çalışma başlatılmasını istiyoruz.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği