ÇIRALI İÇİN İMZA

Çıralı sahili Akdeniz Eko Sistemi  içerisinde Türkiye’nin sahip olduğu ender bulunan sahillerinden biridir. Çıralı sahili 3,2 km uzunluğunda olup, 18 farklı endemik bitki türüne ve her sene sayısı artan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanından biridir. Bahsi geçen endemik bitki türleri ülkemizin azalmakta olan önemli kumullarında yetişmektedir. Ayrıca birçok hayvan ve bitki türü Uluslararası Bern Sözleşmesine göre sıkı koruma altına alınması gereken türlerdir  ve bu sebeple birçok Uluslararası kurum tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Çıralı sahili ayrıca 1. Doğal Sit alanı olup Olimpos-Beydağları Milli Parkı sınırları içinde bulunmaktadır.

Sahilin bakir olması ve doğal çeşitliliği dünya çapında ün ve birçok ödül kazanmasına sebep olmuş ve birçok gözü dönmüş yatırımcıyı da cezbetmiştir.

Bu özellikleri sebebiyle Çıralı değişik yöntem ve lobi faaliyetleri ile zaman zaman tehdit altına girmiş olsada, duyarlı köylü ve dünya vatandaşları tarafından engellenmiştir.

Bugün bu bakir alan TEKRAR TEHDİT ALTINDA!

Hep Birlikte, Çıralı Sahil’inin var olan tüm çeşitliliğini ve bakir halinin korunmasını sağlayalım. Tabiat varlıklarımızın ve ülkemizin güzelliklerinin geleceğini korumaya sizde bir imza ile yardım edin, sizde katılın!

Bu katliamın durdurulması ve iptali için aşağıdaki makamlara e-posta yoluyla ayrıca çağrı yapabilirsiniz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı   cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

T.C. Başbakanlığı   bimer@basbakanlik.gov.tr

T.B.M.M Başkanlığı  cemil.cicek@tbmm.gov.tr

T.C. İç İşleri Bakanlığı   mustesarlik@icisleri.gov.tr

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı erdogan.bayraktar@csb.gov.tr

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  veyseleroglu@gmail.com veya lakca@ormansu.gov.tr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı   ozel.kalem@kulturturizm.gov.tr