MEB-THOF Protokolüne Karşı THO Mezunlarının Haklarını Savunuyoruz

Bizler, aşağıda imzası bulunan Devlet Konservatuarları Türk Halk Oyunları Bölümü mezunları, öğrencileri ve akademisyenler olarak 20.01.2012 tarihinde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu arasında imzalanan ve ilkokul mezunları da dahil olmak üzere neredeyse herkese halk oyunları alanında 2.kademe antrenörlük belgesi dağıtmak anlamına gelen protokolü kaygı ile karşılıyoruz.

Halk oyunları halk kültürümüzün en önemli değerlerinden biridir. Halk oyunlarına gönül veren, bu değeri korumak ve geliştirmek için halk oyunları alanında en az 4 yıllık lisans eğitimi, yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora eğitimi alan bizleri, birkaç haftalık kurslar ile “usta öğretici” belgesi alan kişilerle aynı statüye yerleştiren bir anlayışı reddediyoruz.

Halk oyunları alanında yıllardır süregelen mevcut uygulamalar göz önüne alındığında konservatuar mezunlarımızın kendi alanlarında istihdam edilmesinin fiilen engellendiği, bu sebeple kendi mesleğini bırakarak müzik öğretmeni olmaya mecbur bırakılan konservatuar Türk Halk Oyunları mezunları dururken, alanın “usta öğretici” belgesi olan ve çoğunluğu ehil olmayan kişilere terkedildiği görülmektedir.

Bu sürecin son evresi olarak konservatuar mezunlarımızın aleyhine olan mevcut durumun meşrulaştırılması anlamına gelen protokolün taraflarından biri olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nu uyarıyoruz;

Kültür-sanat alanının hızla piyasalaştığı ülkemizde bu anlayış, kültür ve eğitimin konusu olan halk oyunlarımızı ticari bir meta olarak algılayan zihniyeti temsil etmektedir. Halk oyunları mezunlarımız kendi alanlarında iş bulamazken, hayatta kalmak adına başka meslekler yapmaya zorlanırken onurlu mesleğimizin ehil olmayan kişilerin elinde ticaret malzemesi haline getirilmesinin önünü açan bu protokolü kabul etmiyoruz.

Bizler, kültürel miras ve eğitimin önemli bir parçası olarak kabul ettiğimiz halk oyunlarımıza sahip çıkan konservatuar mezunları, öğrencileri ve akademisyenler olarak, mesleğimizin onurunu korumak için bu metni imzalıyor ve tüm halk oyunları camiasını bu yanlış uygulamanın karşısında durmaya ve mezunlarımızın haklarını korumak için destek olmaya çağırıyoruz.

İlgili kamuoyuna duyurulur.

 

İlk imzacılar

Prof. Nihal ÖTKEN (İTÜ TMDK THO)

Yrd. Doç. Dr. Füsun AŞKAR (EGE ÜNİ. DTMK THO)

Yrd. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ (DİCLE ÜNİ. DTMK THO)

Öğr. Gör. Dr. Barbaros ÜNLÜ (EGE ÜNİ. DTMK THO)

Öğr. Gör. Salim SINAR (İTÜ TMDK THO)

Öğr. Gör. Cenap GÜNGÖR (İTÜ TMDK THO)

Öğr. Gör. Aydın BALCI (İTÜ TMDK THO)

Öğr. Gör. Sibel ADIGÜZEL (GAZİANTEP ÜNİ. DTMK THO)

Öğr. Gör. Tarkan ERKAN (EGE ÜNİ. DTMK THO)

Öğr. Gör. Şahin ÜNAL (EGE ÜNİ. DTMK THO)

Öğr. Gör. Kerem Cenk YILMAZ (SAKARYA DK THO)

Öğr. Gör. Yiğit Hakan ÜNLÜ (SAKARYA DK THO)

Araş. Gör. İlke KIZMAZ (İTÜ TMDK THO)

Araş. Gör. Sonay ÖDEMİŞ (İTÜ TMDK THO)

Araş. Gör. Umut ERDOĞAN (SAKARYA DK THO)

Ece SINAR (Halk Oyunları Öğretmeni)

Banu GÜNGÖR (Halk Oyunları Öğretmeni)

Mustafa ŞAHİN (Halk Oyunları Öğretmeni)

Mehtap Fidan AYATAR (Halk Oyunları Öğretmeni)

Cankat DAĞISTANLI (Halk Oyunları Öğretmeni)

Deniz Mahir KARTAL (Halk Oyunları Öğretmeni)

S. Ezgi ŞENER (Halk Oyunları Öğretmeni)

Yaşar METE (Halk Oyunları Öğretmeni)