SMMM SINAV YÖNETMELİGİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

TÜRMOB VE MALİYE BAKANLIĞINA,

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

       Tekrar Sınava Girebilme

             Madde 21 — Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

             Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar.

             Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar.

            İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

   Yukarıda kanun maddesinde de yazdığı gibi smmm yeterlilik sınavına girip başarısız olanlar 2 yıl sınavlara alınmamakta ve 2 yılın sonunda tekrar sınava girmek isterlerse sadece kaldıkları derslerden değil, geçmiş oldukları derslerden de tekrar sınava tabi tutulmaktadırlar.

   Türmob bu konuları içeren bir yönetmelik çalışması yapmış ve maliye bakanlığına göndermiştir. Hazırlanan yeni yönetmelikte; Bekleme süresinin 2 yıldan 6 aya indirilmesi ,sadece kalınan derslerden tekrar sınava girilmesi ve dosyası yananlar için 2 ek sınav hakkının verilmesi  gibi maddeler yer almaktadır. Çıkacak olan bu yeni yönetmelik 1 yıldan fazladır Maliye Bakanlığında beklemektedir. Türmob  bakanlığın bahsi  gecen konuları kabul etmediğini bu yüzden yönetmeliğin bir türlü çıkmadığını  ileri sürmekte ve topu Maliye Bakanlığına atmaktadır.

Oysa ki Türmob 2000 yılında geçici bir madde çıkararak tüm sınav haklarını kullanan ve başarısız olanlara ek sınav hakkı vermiştir. Tekrar böyle bir madde çıkarak bekleyen onlarca Smmm adayının mağduriyetini giderebilir.

Biz  SMMM adayları bir an önce Maliye Bakanlığında bekleyen yeni SMMM sınav yönetmeliğinin çıkmasını ya da TÜRMOB TARAFINDAN 2000 YILINDA VERİLEN EK SINAV HAKKININ, hakkaniyet ilkesine dayanarak  şu anda bekleyen onlarca SMMM adayına da verilmesini talep ediyoruz. 


SMMM ADAY ADAYI, SMMM ADAYI,SMMM VE DESTEKLEYEN HERKES İMZALAYABİLİR.    İmza kampanyasının sahibi ile iletişime geç