Ruhsatsız veya ruhsat yetkisi dışında üretim yapan işyerleri

  Mersin ili Akdeniz ilçesi Yenimahalle 5330 sokak no:25 kılıç ap. Altında Yılmazlar pide pişirim fırını olarak 18 yıldır hizmet vermekteyim. Bahse konu süre içinde çevremde sayısız fırın açıldı. Gerek ruhsatsız Ve gerekse ruhsat yetkileri dışında üretim yapan bu fırınlar hakkında bağlı bulunduğum belediyeye, 29.11.2016 tarih 10607 kayıt nolu ve yine 16.01.2017 tarih 1713 sayı numaralı iki dilekçe başvurusu yaptım. Dilekçelerimin sonuçlarını soruşturmam neticesinde işlem yapıp tutanak tuttuklarını ve 1ay süre verdiklerini, bu süre sonrasında bu işyerlerinin kapatılacağını söyledıler. Gerek bana belirtilen sürenin bitmesi ve gerekse haksız üretimin ve kazancın sürdürülerek, mağduriyetim giderilmemiş bilakis artmıştır. Bahse konu işyerlerinin ünvan Ve açık adresleri belediyeye verdiğim dilekçelerimde belirtilmiştir. Mağduriyetimin giderilmesi ve sonucun tarafıma bildirilmesi hususunda,

     Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 11.03.2017