formasyon iptali

2011-2012 yılı pedagojik formasyon sertifika proğramları kayıt işlemleri tam anlamıyla bir kaos ve keşmekeşe dönmüş bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız zaman ve şartlarda yapılan alımlarda formasyon almak isteyen vatandaşlarımız yollarda perişan edilmekte, senato kararlarıyla belirlenen ön kayıt bedelleri ile umut tacirliği yapılmaktadır. Değerli büyüklerim, devlet vatandaşlarına karşı adil olmak ve vatandaşlarının çıkarını gözeterek hareket etmek zorundadır. Neticede devletin var oluş amacı vatandaşlarına hizmet etmektir. Kurumunuzun almış olduğu son kararla mezun olan öğrencilerin tamamına pedagojik formasyon alma hakkı verilmiş olup diploma notu sıralaması yapılarak formasyon alabilenlerin çok daha fazlası mağdur edilmektedir. İşin kötü tarafı pek çok insanda alımların hakkaniyetli yapılmadığı kanısı oluşmuştur. Nitekim Balıkesir Üniversitesinin senato kararı ile uygulamaya koymuş olduğu 100′lük sistemdeki notun 4′lük sisteme çeviri usulü üniversite mezunlarının hak ettiği notun üzerinde sonuçlar vermiş, böylece diğer üniversite mezunları hak kaybına uğratılmıştır. Bu durum beni ve benim gibi binlerce kişiyi mağdur etmektedir. Diploma notu yüksek olan arkadaşlarımız başvurabildikleri her üniversiteye başvurarak bütün kontenjanları işgal etmiş ve durumu daha da karmaşık bir hale sokmuşlardır. Bu şartlar altında sanırım kurumunuzun araya girerek daha adil bir sistemin düşünülmesi ve bu alımlardan başlamak üzere yaşanan haksızlıkların ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Sistem tamamen sağlıksızdır. Korkarım bazı art niyetli kimseler diplomadaki diğer bilgilere sadık kalmak kaydıyla mezuniyet ortalamalarının yükseltildiği sahte diploma örnekleri ile hak etmedikleri halde kayıt yaptırarak çok daha büyük haksızlıklara sebebiyet vermişlerdir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sisteme kimsenin güveni kalmamıştır. Haksızlıkları önleme ve yaşanan haksızlıkları giderme hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.