doping adsl iptal

Doping Adsl İnternet Kotamı tamamen kapattırmak istiyorum.