18.000 Usta Öğretici Kadro İstiyor

                                                                HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                                            ANKARA

        1996 yılından bu güne kadar belli aralıklarla Diyarbakır’ın çeşitli Halk Eğitim merkezlerinde kadrosuz usta öğretici olarak çalıştım. Halen Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi Halk Eğitim Merkezinde çalışmaktayım. 2008 yılına kadar çalıştığımız dönemlerde aylık SSK primlerimiz 30 tam gün üzerinden yatırılmadı. 30/07/2008 tarihli kanun ile bu mağduriyetimiz giderildi ve bu tarihten itibaren primlerimiz 30 tam gün olarak yatırılmaya başlandı. Ancak, geçmişe dönük ise borçlanma hakkı verildi. Hâlbuki bizler ek ders karşılığı da olsa tam gün çalışmıştık ve aldığımız ücretler de çok cüz’i miktarlardı. Aldığımız ücretlerle geriye dönük borçlanıp bu paraları yatırmamız mümkün değildir. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.
Ayrıca, son yıllarda yılda iki defa olmak üzere devletimizin kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan işçi veya memur statüsündeki personeller kadroya geçirildi. Ancak bizler bunun dışında tutulduk. Önümüzdeki günlerde yine sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hükümetimizin programları arasındadır. Bunun yanında asgari ücret net 1300 liraya çıkacaktır. Bizlerin aldığı ek ders ücreti de asgari ücretin altında kalacaktır. Kısacası bizler iki bakımdan da yine mağduriyet yaşayacağız.

        Sonuç olarak 2008’den önceki dönemlerde eksik yatırılan SSK primlerimizin devletimizin tarafından yatırılmasını, 1996 yılından itibaren yaklaşık 19 yıldan beri belli aralıklarla çalışan biri olarak hükümetimizin 2016 yılı için planladığı sözleşmeli çalışan personellerin kadroya alınma hedefleri içinde yer almak istiyorum. Kadroya alınmadığım takdirde hiçbir zaman emekli olamayacağımın bilinmesini ve bunun da anayasamızda bulunan eşitlik ve adalet ilkelerine, sosyal devlet anlayışına uymadığını ve bu yüzden durumumuzun ele alınıp değerlendirilmesi hususunu;
       Bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                                                                                                                                  15/12/2015
                                                                                                                                                                                                   Gurbet Çelik

  

  

 

 

 

Adres : Kayapınar Halk Eğitim Müdürlüğü
21070 Kayapınar / DİYARBAKIR

Tel: 0-538 885 38 37